Uwaga! Ta strona nie była aktualizowana od ponad 10 lat, więc może zawierać przestarzałe informacje.
Najświeższe informacje znajdziesz obecnie na moim blogu: blog.malcom.pl ;)

VS Path Exporter

dodano 05/09/2009

rootInne \

Macro for VS to export pathes to bat file before shutdown of the IDE.

Makro do Visual Studio, najlepszego IDE pod systemy Microsoftu, eksportujące ustawienia ścieżek do katalogów używanych w środowisku.

Często korzystając z wiersza poleceń przy budowie aplikacji korzystamy z ustawień środowiska przygotowanych przez Visual Studio 2008 Command Prompt. I wszystko było by piękne, gdyby przy ustawieniach ścieżek do nagłówków i bibliotek były także brane pod uwagę pozycje zapisane w ustawieniach IDE. Niestety skrypt vcvarsall.bat ustawia tylko standardowe ścieżki (do standardowych nagłówków, ewentualnie do PSDK), przez co próba budowy projektu wykorzystującego inne biblioteki i nagłówki kończy się niemożliwością znalezienia odpowiednich plików.

Szerszy opis problemu można znaleźć w notce Visual Studio Command Prompt na MalDevBlogu.

Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z makra VS Path Exporter, które przy zamykaniu IDE generuje plik bat z zapisanymi w ustawieniach ścieżkami.

Utworzony skrypt powłoki należy uruchamiać przy stracie Visual Studio 2008 Command Prompt, co ustawi odpowiednie zmienne środowiskowe zgodnie z ustawieniami samego środowiska Visual Studio.

Licencja

Marko wraz z źródłami rozpowszechnianie jest na zasadach licencji MIT.

Download

VSPathExp.zip [20.29 KB] pobrano 184 razy
dodano 05/09/2009
makro wraz z źródłami

Instalacja i konfiguracja

Uruchamiamy Visual Studio a następnie wybierając kolejno z menu Tools -> Macros -> Load Macro Project... ładujemy plik VSPathExp.vsmacros. Od tej pory przy zamykaniu środowiska, będzie generowany plik bat, domyślnie C:\vcpaths.bat, będący skryptem wiersza poleceń, ustawiającym zmienne środowiskowe zgodnie z ustawieniami ścieżek w IDE.

Domyślnie generowany jest plik C:\vcpaths.bat, można to zmienić edytując kod makra - wystarczy podać inna ścieżkę do pliku przy wywołaniu funkcji CreateBatFile w obsłudze zdarzenia OnBeginShutdown (funkcja DTEEvents_OnBeginShutdown).

Aby zautomatyzować prace, najlepiej dodać wywołanie skryptu vcpaths.bat do skrótu uruchamiającego wiersz poleceń środowiska Visual Studio, dzięki temu nie będziemy musieli o tym pamiętać ;)

vccmdprmt

Linki

Changelog

Wersja 1.0 (23/05/2009):

  • pierwsza wersja makra

aktualizacja 06/09/2009