Inne

rootInne \

Inne projekty, niepasujące do pozostałych kategorii ;)

Projekty

BscUS aktualizacja 09/09/2009
Klasa do składania prac dyplomowych w systemie LaTeX na Uniwersytecie Śląskim.
EditListCtrl aktualizacja 06/09/2009
Editable List Control for MFC applications.
VS Path Exporter aktualizacja 06/09/2009
Macro for VS to export pathes to bat file before shutdown of the IDE.